Græsplæner:

Anlægning af græsplæner som traditionel såning udføres normalt i perioden maj - oktober måned. Det bedste tidspunkt er ofte i slutningen af august og det meste af september måned, hvor jordtemperaturen er høj og fugtigheden i jorden er god.

Hvis man ikke har tålmodigheden til at vente på, at den nysåede græsplæne bliver klar til brug, kan man istedet for vælge at anlægge græsplænen med rullegræs, kan stort set kan udlægges det meste af året, afhængig af jordens beskaffenhed i forbindelse med de indledende jordarbejder.

Græspleje er meget vigtig, så man får optimal glæde af plænen

I forbindelse med anlægning af græsplæner udfører vi opgaver som f. eks:

- Etablering af græsplæner som traditionel såning.

- Etablering af græsplæner ud- lagt med rullegræs.

- Omlægning af eksisterende græsplæner.

- Renovering af eksisterende græsplæner.

- gødning af græsplæner

Fra bund til grund, vi er effektive og kreative med markedets bedste mateialer.

Tommerup Grundejerservice - Vestervangen 62 - 5690 Tommerup - Tlf: 64762902 - 40105702